Aktivnosti

Rekonstruirana je zgrada DVD-a u Turčišću za potrebe DVD-a, civilne zaštite i udruga građana

Rekonstruirana je zgrada DVD-a u Turčišću za potrebe DVD-a, civilne zaštite i udruga građana te je rekonstrukcijom dograđeno novih 347,52 m².

Cilj ovog projekta je unapređenje javne, društvene infrastrukture sa svrhom zadovoljenja društvenih i kulturnih potreba lokalnog stanovništva te stvaranje preduvjeta za oporavak i razvoj lokalne zajednice s naglaskom na zaustavljanju depopulacije potpomognutog područja. Navedeni cilj je završetkom predmetnih radova ostvaren na način da su izvršeni radovi omogućili daljnje korištenje objekta, što će u konačnici rezultirati zadovoljenjem društvenih i kulturnih potreba naše lokalne zajednice te stvaranjem preduvjeta za njezin oporavak i daljnji razvoj s naglaskom na zaustavljanju depopulacije.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Općina Domašinec je dakle, sklopila Ugovor o financiranju s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na iznos od 350.000,00 kuna, a ukupna vrijednost ostvarenog projekta je 1.497.119,37 kuna s PDV-om.

Tijekom 2023. godine planira se i druga faza radova, koja uključuje vanjsku ovojnicu zgrade i vanjsko uređenje okoliša objekta.