Akti - Općinski načelnikAktivnostiNatječajiObavijesti

Odluka o poništenju Javnog poziva (KLASA: 932-12/22-01/04, URBROJ: 2109-4-02-22-1) – postupak evidentiranja nerazvrstane ceste (k.o. Turčišće, k.č.br. 2048/2) u zemljišnu knjigu i katastar zemljišta

Odluka o poništenju Javnog poziva