AktivnostiUncategorized

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o donošenju Odluke o cijeni vodnih usluga

Tekst Javnog poziva sa svim podacima i obrascima dostupan je na linku:

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju – ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA