Akti - Općinsko vijećeAktivnostiUncategorized

Održati će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

Dana 30. rujna 2022. godine, s početkom u 19,00 sati, u Vijećnici Općine Domašinec, održati će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
 2. Donošenje 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu
 4. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova školske kuhinje za učenike Osnovne škole Domašinec
 5. Donošenje Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu s područja Općine Domašinec
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Belica na promjenu koeficijenta za obračun plaće referenta – komunalnog i poljoprivrednog redara u sklopu zajedničkog obavljanja komunalnog redarstva
 7. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja Proračuna za 2019. godinu u Općini Domašinec, Martina Pušteka 9, Domašinec
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Domašinec za 2021. godinu + Izvješće o provedbi Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom
 10. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta sa zgradom za uklanjanje k.č.br. 9027, k.o. Domašinec
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Domašinec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine + Izvješće
 12. Donošenje Odluke o sufinanciranju projekta CENTAR DOSTI 
 13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na potpis Sporazuma o sufinanciranju radova na zamjeni kotlova za grijanje u OŠ Domašinec
 14. Aktualni sat