AktivnostiIzvješćaJavna nabavaSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova, predmet nabave „Rekonstrukcija doma kulture Općine Domašinec“, evidencijski broj nabave: 55/22-RA

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju