AktivnostiKomunalno gospodarstvoOpći uvjeti

Opći uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (GKP PRE-KOM d.o.o.)

http://www.pre-kom.hr/files/Odluka-o-nacinu-sakupljanja-otpada-Domasinec.pdf