AktivnostiKomunalno gospodarstvoOpći uvjeti

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (GKP PRE-KOM d.o.o.)

http://www.pre-kom.hr/files/OPCI-UVJETI-ISPORUKE-USLUGE-UKOPA-POKOJNIKA_xgo8f72t.pdf