AktivnostiNatječajiObavijestiUdruge

Obrasci izjava za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Domašinec u 2022. godini

Prema svim prijaviteljima na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Domašinec u 2022. godini – Općina Domašinec (domasinec.hr) (u daljnjem tekstu: Javni natječaj)

poštom su danas poslani dopisi obavijesti da li su njihove prijave udovoljile formalnim uvjetima Javnog natječaja, kao i o rezultatima ocjenjivanja istih.

Prijavitelji čije su prijave udovoljile formalnim uvjetima Javnog natječaja, a ujedno su i njihovi programi/projekti/manifestacije ocijenjeni relevantnima za financiranje od strane Općine Domašinec, dužni su sukladno uputama iz dopisa, između ostalog dostaviti i dvije izjave čije obrasce prilažemo u nastavku:

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

IZJAVA O NEPOSTOJANJE DVOSTRUKOG FINANCIRANJA