Akti - Općinsko vijećeAktivnostiUncategorized

Održati će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

U ponedjeljak, 20. lipnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati održati će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

DNEVNI RED:

  1. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu
  2. Donošenje Zaključka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa: 2a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2022. godinu, 2b) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2022. godinu,
  1. izmjena i dopuna Programa: 2c) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,  2d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu
  1. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
  2. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
  3. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o preuzimanju duga DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA DOMAŠINEC za radove na projektu „Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Domašincu“ (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
  4. Donošenje Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Općinu Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
  5. Aktualni sat