AktivnostiNatječajiObavijestiSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆUUdruge

Održati će se radionica za pripremu prijava na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Domašinec u 2022. godini

U utorak, 24. svibnja 2022. godine, s početkom u 18,00 sati, u Velikoj dvorani Doma kulture u Domašincu, održati će se radionica za pripremu prijava na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Domašinec u 2022. godini.

Javni natječaj dostupan je na poveznici: Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Domašinec u 2022. godini – Općina Domašinec (domasinec.hr)