Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održati će se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec održati će se elektronskim putem u utorak, 19. travnja 2022. godine.

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti pogrebnih poslova ukopa
  2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa