Akti - Općinsko vijećeAktivnostiUncategorized

Održat će se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec održati će se u petak, 25. ožujka 2022. godine s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Domašinec.

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa: – javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2021. godinu,javnih poteba u sportu na području Općine Domašinec za 2021. godinu, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu,održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2021. godinu,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021. godinu,
 5. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu,
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa: – gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,– održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
 8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2021. godinu,
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Domašinec u 2021. godini,
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Domašinec za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2021. godinu,
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Domašinec za 2021. godinu tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o.,
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Domašinec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2021. godinu,
 16. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2022. godinu,
 17. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Domašinec,
 18. Donošenje Pravilnika o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje cijene smještaja djece s područja Općine Domašinec u dječjim vrtićima,
 19. Donošenje Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama,
 20. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći uslijed posljedica potresa,
 21. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Domašinec,
 22. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Domašinec i imenovanju članova,
 23. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za davanje u podzakup poslovnog prostora u Društvenom domu Domašinec,
 24. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Domašinec za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
 25. Aktualni sat