Financije

Proračunska transparentnost – pregled dokumentacije po godinama

2024.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2024. godinu

Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Domašinec za 2024. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Domašinec za 2024. godinu

Program sufinanciranja javnih potreba vjerskih zajednica u 2024. godini

Program: javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2024. godinu javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2024. godinugrađenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2024. godiniodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Domašinec u 2024. godini

Proračun u malom Općine Domašinec za 2024. godinu

Proračun Općine Domašinec za 2024. godinu s Projekcijama Proračuna Općine Domašinec za 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec za 2024. godinu

 

2023.

Odluka o Izmjenama i dopunama Programa: javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2023. godinujavnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2023. godinugrađenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2023. godinu, održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2023. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu

Poziv na dostavu prijedloga za izradu Proračuna Općine Domašinec za 2024. godinu

Proračunski vodič za građane uz Proračun Općine Domašinec za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu

Proračun Općine Domašinec za 2023. godinu – 4 razina – pdf

Proračun Općine Domašinec za 2023. godinu – 4 razina – xls

Proračun Općine Domašinec za 2023. godinu – 6 razina – pdf

Proračun Općine Domašinec za 2023. godinu – 6 razina – xls

Projekcija za 2024. i 2025. godinu – xls

Projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu – pdf

Proračun Općine Domašinec za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu – pdf

Proračun Općine Domašinec za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu – xls

Obrazloženje Proračuna

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu

Programi: a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2023. godinub) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2023. godinu, c) građenja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2023. godini, d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Domašinec u 2023. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2023. godinu

Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Domašinec za 2023. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Domašinec za 2023. godinu

Program sufinanciranja javnih potreba vjerskih zajednica u 2023. godini

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.-31.12.2022. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2022. godinu

1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu

1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu

Odluka o donošenju prvih izmjenama i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2023. godini

Odluka o donošenju prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Domašinec u 2023. godini

Izvješće o provedbi programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Zaključak o uvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanjene zakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

Plan nabave za 2023. godinu – xls

Plan nabave za 2023. godinu – pdf

Plan nabave za 2023. godinu (EOJN objava)

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu (EOJN)

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

2022.

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU – 4 RAZINA

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU – 4 RAZINA

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU – 6 RAZINA

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU – 6 RAZINA

Obrazloženje IV. izmjena i dopuna Proračuna

II. Izmjene i dopune Programa: a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2022. godinu, b) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2022. godinu, III. Izmjene i dopune Programa: c) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu, d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA – 4 RAZINA

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA – 4 RAZINA

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA – 4 RAZINA

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA – 6 RAZINA

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA – 6 RAZINA

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.- 6 RAZINA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC OD 01.01.-30.06.2022. GODINE – 4 RAZINA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC OD 01.01.-30.06.2022. GODINE– 4 RAZINA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC OD 01.01.-30.06.2022. GODINE– 4 RAZINA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC OD 01.01.-30.06.2022. GODINE – 6 RAZINA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC OD 01.01.-30.06.2022. GODINE– 6 RAZINA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC OD 01.01.-30.06.2022. GODINE– 6 RAZINA

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa:

javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2022. godinu,

javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2022. godinu,

Zaključak o usvajanju 3. izmjena i dopuna Programa:

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2021. godinu,

Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini,

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,

Zaključci o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa: – gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,– održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu,

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu,

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021. godinu,

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2021. godinu,

Zaključci o usvajanju izvješća o izvršenju Programa: – javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2021. godinu, – javnih poteba u sportu na području Općine Domašinec za 2021. godinugradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu, – održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Domašinec za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2021. godinu

Financijski izvještaji za 2021. godinu

Proračun za građane za 2022. godinu

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU – 4. RAZINA

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 4 RAZINA

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 4 RAZINA

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 6 RAZINA – PDF

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 6 RAZINA – RTF

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 6 RAZINA – XLS

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2023. I 2024. GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2022. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM SUFINANCIRANJA JAVNIH POTREBA VJERSKIH ZAJEDNICA U 2022. GODINI.

Poziv na dostavu prijedloga za izradu Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu – Općina Domašinec (domasinec.hr)

 

2021.

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

Obrazloženje III. Izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu

I. IZMJENE I DOLPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021., 2022 I 2023. GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021. godine

 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2021. godinu

II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa: a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2020. godinu, b)javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2020. godinu, c) gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2020. godinu, d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2020. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2021. godinu

Donošenje Izmjena i dopuna Programa: a) gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu, b) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu.

 I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi

 II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu

 III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infra

III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa

 Proračun Općine Domašinec za 2021. godinu

Projekcija proračuna Općine Domašinec za 2022. i 2023. god

Plan razvojnih programa Općine Domašinec

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u sportu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infa

Program održavanja komunalne infrastrukture

Poziv na dostavu prijedloga za izradu Proračuna Općine Domašinec za 2021. godinu – Općina Domašinec (domasinec.hr)

Prijedlog proračuna za 2021. godinu: Održat će se 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec – Općina Domašinec (domasinec.hr)

Obrazloženje uz Proračun Općine Domašinec za 2021. godinu

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE – UZ PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 6 RAZINA – PDF

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 6 RAZINA – RTF

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 6 RAZINA – XLS

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 4 RAZINA – PDF

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 4 RAZINA – RTF

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 4 RAZINA – XLS

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. – PDF

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. – RTF

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. – XLS

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.-2023.

 

2020.

Proračun za 2020 godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu-PDF

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu-PDF

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 4 RAZINA – PDF

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 4 RAZINA – RTF

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 4 RAZINA – XLS

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 6 RAZINA – PDF

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 6 RAZINA – RTF

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 6 RAZINA – XLS

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa

III. IZMJENE RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – PDF

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. – XLS

 

2019. 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU – PDF

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2019. – PDF

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

 

 

Svi dokumenti dostupni su i u sklopu objave održanih sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec: https://domasinec.hr/opcinsko-vijece/