AktivnostiUncategorized

Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Domašinec i upisu nerazvrstanih cesta u poslovne knjige Općine Domašinec – stanje sa 31.12.2021. godine

Baza nerazvrstanih cesta – 31.12.2021_