Akti - Općinsko vijećeAktivnostiIzvješćaObavijestiSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆUUncategorized

Izvješća o provedenom javnom savjetovanju o nacrtima prijedloga akata

Od 09. studenog do 09. prosinca 2021. godine provedeno je Javno savjetovanje o nacrtima prijedloga akata;

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Domašinec

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Domašinec

U nastavku se nalaze izvješća o provedenom javnom savjetovanju;

IZVJEŠĆE o provedenom javnom savjetovanju za nacrt prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Domašinec

IZVJEŠĆE o provedenom javnom savjetovanju za nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Domašinec