Akti - Općinsko vijećeAktivnostiUncategorized

Održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec, održana je u četvrtak, 30. rujna 2021. godine s početkom u 19,00 sati, u vijećnici Općine Domašinec.

Donijeti su sljedeći akti:

01. TOČKA: POLOGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. – 30.06.2021. GODINE

02. TOČKA: 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

03. TOČKA: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

04. TOČKA: 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

05. TOČKA: ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DOMAŠINEC Izvješće

06. TOČKA: ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA, ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

07. TOČKA: ODLUKA O PREDLAGANJU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MEĐIMURSKIH VODA D.O.O.

08. TOČKA: ODLUKA O FORMIRANJU NERAZVRSTANE CESTE – POLJSKOG PUTA U K.O. DOMAŠINEC

09. TOČKA: ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA KUPNJE ETNO KUĆE OPĆINE DOMAŠINEC

10. TOČKA: ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKUH NESREĆA ZA OPĆINU DOMAŠINEC

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC