AktivnostiPoljoprivreda

Prijava štete od suše na poljoprivrednim površinama

Obavještavaju se mještani da prijave štetu od suše na poljoprivrednim površinama na području Općine Domašinec.

Prijave se zaprimaju u Maloj dvorani Općine Domašinec isključivo na navedene datume: 09.09., 13.09., 15.09. i 17.09. i to u vremenu od 07,30 do 15,00 sati.

Prijavi je potrebno priložiti:
1. Ispunjen obrazac prijave štete, kopiju osobne iskaznice i broja računa
2. Kopija Jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2019. ili 2020. godinu ili kopiju posjedovnog lista (za poljoprivredne kulture)
3. Izjava da prijavljene kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva
4. Ako Posjedovni list ili vlasnički list ne stoji na prijavitelja, obavezno uz Posjedovni ili vlasnički list dostaviti i presliku Ugovora o najmu ako ste zakupac, a ne vlasnik, ili Rješenje o nasljeđivanju ako ste nasljednik

Obrasci za prijavu mogu se podignuti u Općini Domašinec ili preuzeti na službenim web stranicama Općine Domašinec www.domasinec.hr.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Domašinec obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj mobitela: 091 48 45 401 (komunalni redar)

Izjava o broju računa i neosiguranoj imovini

PRIJAVA-ŠTETE-OD-ELEMENTARNE-NEPOGODE-suša-2021