Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Akti sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Domašinec

1. Odluka o imenovanju potpisnika dokumentacije platnog prometa Općine Domašinec

2. Odluka o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela

3. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut Općine Domašinec i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Domašinec

4. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općine Domašinec

5. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Inventurne komisije Općine Domašinec

7. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za održavanje nerazvrstanih cesta Općine Domašinec

8. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Domašinec

9. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za javna priznanja Općine Domašinec

10. Rješenje o imenovanju povjerenstva i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

11. Rješenje o imenovanju povjerenstva i članova Socijalnog vijeća Općine Domašinec

12. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu te provođenje natječaja o prodaji i davanju u zakup nekretnina u vl. Općine Domašinec

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća

14. Odluka o visini naknade za volonterski rad općinskog načelnika Općine Domašinec

15. Odluka o prodaji i utvrđivanju početne cijene zemljišta u vlasništvu Općine Domašinec

16. Izvod iz zapisnika