Akti - Općinsko vijećeAktivnostiObavijesti

Akti sa 1. konstutuirajuće sjednice općinskog vijeća

1. ODLUKA O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

2. ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

3. ODLUKA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

4. ODLUKA O IZBORU I IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

5. ZAPISNIK SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC