AktivnostiLokalni izbori 2021

Lokalni izbori 2021.

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Domašinec te zbirne liste predloženih kandidata za izbor načelnika Općine Domašinec objavljene su dana 30. travnja 2021. na internetskim stranicama općine.

Rok od 48 sati za izjavljivanje prigovora u postupku kandidiranja vezano za objavljene liste i kandidature počinje teći istekom dana kada su liste i kandidature objavljene.

Rješenje – pravovaljane kandidature i kandidacijske liste i zbirne liste