AktivnostiPoljoprivredaUncategorized

Prijava štete od elementarne nepogode – mraz

Obavještavaju se mještani da prijave štetu na poljoprivrednim površinama (voćnjacima) na području Općine Domašinec koja je nastala zbog nepogoda uzrokovanih mrazom od 05. do 16. travnja 2021. godine. Šteta se može prijaviti isključivo elektronskim putem na mail komunalniredar@domasinec.hr  od 28.04. do 07.05. 2021. godine (zbog mjera koje su na snazi zbog koronavirusa).

Prijavi je potrebno priložiti:

  1. Ispunjen obrazac prijave štete i obrazac PN
  2. Kopija Jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2019. ili 2020. godinu ili kopiju posjedovnog lista (za poljoprivredne kulture)
  3. Izjava da prijavljene kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva
  4. Ako Posjedovni list ili vlasnički list ne stoji na prijavitelja, obavezno uz Posjedovni ili vlasnički list dostaviti i presliku Ugovora o najmu ako ste zakupac, a ne vlasnik, ili Rješenje o nasljeđivanju ako ste nasljednik

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenim web stranicama Općine Domašinec www.domasinec.hr. Po isteku roka a podnošenje prijava Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Domašinec obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj mobitela: 091 48 45 401 (komunalni redar).

Odluka-mraz

OBRAZAC-PN

Izjava-o-broju-računa-i-neosiguranoj-imovini-1

PRIJAVA-ŠTETE-OD-ELEMENTARNE-NEPOGODE-MRAZ-2021

KONTAKT: 091/4845-401, komunalniredar@domasinec.hr