Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

U petak, 26. ožujka 2021. godine u Vijećnici Općine Domašinec, održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Donijeti su sljedeći akti:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa: a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2020. godinu, b)javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2020. godinu, c) gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2020. godinu, d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2020. godinu
 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2020. godinu
 4. Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2020. godinu
 5. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2021. godinu
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa: a) gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu, b) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu
 7. 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021. godinu
 8. Odluka o donošenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Programa korištenja sredstava  od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2020. godinu + IZVJEŠĆE
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Domašinec za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2020. godinu + IZVJEŠĆE
 11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Domašinec za 2020. godinu tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o
 12. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC U 2020. GODINI
 13. Zaključak o prihvaćanju Zamolbe NK Dinamo Domašinec vezane za sufinanciranje dobrovoljnih priloga stanovnika naselja Domašinec
 14. Zaključak o prihvaćanju Zamolbe NK Borac PMP Turčišće vezane za sufinanciranje dobrovoljnih priloga stanovnika naselja Turčišće
 15. Zaključak o prihvaćanju Zamolbe DVD Domašinec vezane za pomoć pri nabavi kosilice
 16. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC