Akti - Općinski načelnikAkti - Općinsko vijeće

Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Domašinec

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Domašinec od 2020.-2026. godine

Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu