Akti - Općinsko vijećeAktivnostiUncategorized

Održat će se 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

SAZIV 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC

2.a. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBE U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2020. GODINU

2.b. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2020. GODINU

2.c. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2020. GODINU

2.d. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2020. GODINU

3. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2020. GODINU

4. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2020. GODINU

5. 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

6. a. 1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

6.b. 1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

7. 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU

8. ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINI

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINI

9. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2020. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJE OPĆINE DOMAŠINEC

10. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE ZA 2020. GODINU

11. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2020 GODINU TVRTKA GKP PRE-KOM d.o.o.

12. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC U 2020. GODINI –

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI AGROTEGNIČKIH MJERA NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2020. GODINU

13. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ZAMOLBE NK – DINAMO DOMAŠINEC VEZANE ZA SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNIH PRILOGA STANOVNIKA NASELJA DOMAŠINEC

14. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ZAMOLBE NK BORAC – PMP- TURČIŠĆE VEZANE ZA SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNIH PRILOGA STANOVNIKA NASELJA TURČIŠĆE

15. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ZAMOLBE DVD DOMAŠINEC VEZANE ZA POMOĆ PRI NABAVI KOSILICE

16. ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLOGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE