Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održat će se 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

Dana 26. veljače 2021. godine elektronskim putem održat će se 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Dnevni red 24. Sjednice Općinskog vijeća Općine Domašinec

1. TOČKA: PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA STATUTA OPĆINE DOMAŠINEC

2. TOČKA: PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

3. TOČKA: PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDENOG PLANA ZA 2020. GODINU

4. TOČKA: PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

5. TOČKA: PRIJEDLOG PLANA OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2021. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC

6. TOČKA: PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE DOMAŠINEC U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINUIZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE DOMAŠINEC U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU

7. TOČKA: PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE DOMAŠINEC