FinancijeUncategorized

Proračunska transparentnost

2022.

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU – 4. RAZINA

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 4 RAZINA

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 4 RAZINA

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 6 RAZINA – PDF

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 6 RAZINA – RTF

Proračun Općine Domašinec za 2022. godinu – 6 RAZINA – XLS

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2023. I 2024. GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2022. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2022. GODINU

PROGRAM SUFINANCIRANJA JAVNIH POTREBA VJERSKIH ZAJEDNICA U 2022. GODINI.

Poziv na dostavu prijedloga za izradu Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu – Općina Domašinec (domasinec.hr)

 

2021.

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

I. IZMJENE I DOLPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021., 2022 I 2023. GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021. godine

 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2021. godinu

II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa: a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2020. godinu, b)javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2020. godinu, c) gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2020. godinu, d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2020. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2021. godinu

Donošenje Izmjena i dopuna Programa: a) gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu, b) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2021. godinu

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu.

 I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi

 II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu

 III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infra

III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa

 Proračun Općine Domašinec za 2021. godinu

Projekcija proračuna Općine Domašinec za 2022. i 2023. god

Plan razvojnih programa Općine Domašinec

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u sportu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infa

Program održavanja komunalne infrastrukture

Poziv na dostavu prijedloga za izradu Proračuna Općine Domašinec za 2021. godinu – Općina Domašinec (domasinec.hr)

Prijedlog proračuna za 2021. godinu: Održat će se 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec – Općina Domašinec (domasinec.hr)

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE – UZ PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 6 RAZINA – PDF

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 6 RAZINA – RTF

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 6 RAZINA – XLS

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 4 RAZINA – PDF

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 4 RAZINA – RTF

PRORAČUN OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU – 4 RAZINA – XLS

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. – PDF

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. – RTF

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. – XLS

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.-2023.

 

2020.

Proračun za 2020 godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu-PDF

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu-PDF

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 4 RAZINA – PDF

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 4 RAZINA – RTF

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 4 RAZINA – XLS

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 6 RAZINA – PDF

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 6 RAZINA – RTF

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – 6 RAZINA – XLS

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa

III. IZMJENE RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU – PDF

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. – XLS

 

2019. 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU – PDF

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2019. – PDF

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

 

 

Svi dokumenti dostupni su i u sklopu objave održanih sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec: https://domasinec.hr/opcinsko-vijece/