Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

0.DNEVNI RED

01 Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu.

02. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi

03. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu

04. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja

05. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infra

06. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa

07. Proračun Općine Domašinec za 2021. godinu

Obrazloženje uz Proračun Općine Domašinec za 2021. godinu

08. Projekcija proračuna Općine Domašinec za 2022. i 2023. god

09. Plan razvojnih programa Općine Domašinec

10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec

11. Program javnih potreba u kulturi

12. Program javnih potreba u sportu

13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infa

14. Program održavanja komunalne infrastrukture

15. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemlj

16. Odluka o raspoređivanju sredstava za fin. politi. stranaka

17. Program utroška sredstava – Legalizacija

18. Plan davanja koncesija u 2021. godini

19. Odluka o upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Domašinec

20. Plana upravljanja imovinom

21. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Domašinec

22. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite

23. Plan razvoja sustava civilne zaštite

24. Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite

25. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Domašinec

26. Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite

27. Zaključak o prihvaćanju Zamolbe DVD Turčišće

28. Zaključak o prihvaćanju Zamolbe DVD – Domašinec i Turčišće

29.Odluka o zatvaranju odlagališta otpada na području Općine Dom