Akti - Općinsko vijeće

Održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

Dana 20. studenog 2020. godine održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec, na daljinu.

Donijeti su sljedeći akti

1.TOČKA – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec

2. TOČKA – Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Domašinec za razdoblje od 2020. do 2026. godine

Strategija-upravljanja-i-raspolaganja-imovinom-u-vlasnistvu-Općine-Domašinec-2020-2026

3. TOČKA – Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Domašinec javnim dobrom u općoj uporabi

4. TOČKA – Odluka o općinskim porezima Općine Domašinec

5. TOČKA – Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa tvrtke Tremak d.o.o.

6. TOČKA – Prijedlog Odluke o sufinanciranju zbrinjavanja građevnog otpada na području Općine Domašinec

7. TOČKA – Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju zbrinjavanja građevnog otpada na području Općine Domašinec

8. TOČKA – Prijedlog Odluke o sufinanciranju zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest na području Općine Domašinec

9. TOČKA – Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest na području Općine Domašinec

10. TOČKA – Odluka o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Domašinec koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 3.000,00 kn

 

Izvod iz Zapisnika