Akti - Općinsko vijeće

Održat će se 22. sjednica Općinskog vijeća

Dana 20. studenog 2020. godine održat će se 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec, na daljinu.

Dnevni red:

1.TOČKA – Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec

2. TOČKA – Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Domašinec za razdoblje od 2020. do 2026. godine

3. TOČKA – Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Domašinec javnim dobrom u općoj uporabi

4. TOČKA – Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Domašinec

5. TOČKA – Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa tvrtke Tremak d.o.o.

6. TOČKA – Prijedlog Odluke o sufinanciranju zbrinjavanja građevnog otpada na području Općine Domašinec

7. TOČKA – Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju zbrinjavanja građevnog otpada na području Općine Domašinec

8. TOČKA – Prijedlog Odluke o sufinanciranju zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest na području Općine Domašinec

9. TOČKA – Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest na području Općine Domašinec

10. TOČKA – Prijedlog Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Domašinec koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 3.000,00 kn