Prostorno planiranje

Prostorni plan Općine Domašinec

Prostorni plan Općine Domašinec s I. izmjenama i dopunama, dostupan je na linku: http://zavod.hr/prostorni-planovi-uredenja-gradova-i-opcina/