NatječajiUdruge

NATJEČAJ ZA UDRUGE ZA 2020. GODINU

1. Natječaj udruge 2020
2.Obrazac-1-Prijavni obrazac udruge – KULTURA 2020
3. Obrazac-1-Prijavni obrazac udruge – SPORT 2020
4.Obrazac-2-izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja
5.Obrazac-3-Izjava-o-partnerstvu
6.Obrazac-4-proracun-projekta