Akti - Općinsko vijeće

MATERIJALI SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

01. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2019.

02. Izvršenje plana razvojnih programa

03. ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

04. ODLUKA O POČETKU PROVOĐENJA PROJEKTA DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE I DVORANE DOMAŠINEC

05. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. – 30.06.2019. g