Obavijesti

Obavijest mještanima o suzbijanju ambrozije

Obavještavaju se vlasnici i posjednici zemljišta da su u obvezi provoditi mjere i aktivnosti usmjerene na uništavanje ambrozije. Svi vlasnici i posjednici zemljišta obavezni su se pridržavati Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 72/07) te članka 5. Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  na području Općine Domašinec.

Vlasnici, ovlaštenici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

  • agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;
  • mehaničkim: međurednom kultivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;
  • kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz

Kod sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, biotehničke i biološke mjere zaštite a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnim ekotoksikološkim svojstvima.

 

Referent – Komunalni redar 

                                                                                                                  Tomica Ciceli