Akti - Općinsko vijećeObavijesti

Zapisnik sa vrednovanja prijedloga, projekta, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Domašinec

Zapisnik sa vrednovanja prijedloga programa, projekta, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Domašinec