Aktivnosti

ZELENA ČISTKA 2019.

Dana 06.04.2019. godine, u sklopu projekta „Ne dvoji nego smeće odvoji“, u organizaciji Općine Domašinec i GKP Prekom iz Preloga održana je akcija čišćenja nesavjesno odbačenog otpada na području Općine Domašinec te akcija sakupljanja EE otpada i tekstila. Akcija čišćenja održana je u vremenu od 9 do 13 sati, okupila je 70-ak mještana i prikupljena je ukupno 1 tona miješanog komunalnog otpada. Otpad je na zbrinjavanje odvezla tvrtka GKP Prekom d.o.o. iz Preloga koja obavlja poslove sakupljanja otpada na području Općine Domašinec. U akciji su sudjelovale udruge sa područja Općine Domašinec, Osnovna škola Domašinec i djelatnici općine. U akciji sakupljanja EE otpada i tekstila koja je provedena u vremenu od 07,30 do 13 sati ukupno je prikupljeno 3600 kg EE otpada i 1200 kg tekstila. EE otpad je odvezla tvrtka GKP Prekom a tekstil Socijalna zadruga Humana Nova. Nakon završetka akcije za sve prisutne organiziran je prigodan domjenak u prostorijama LD „Jastreb“  Domašinec. Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način sudjelovali u akciji.

 

Referent – Komunalni redar

                                                                                               Tomica Ciceli