Financije

Izvješće sa rasprave Odbora za financije i proračun Općine Domašinec o 2. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Domašinec za 2018. godinu

Izvješće sa rasprave Odbora za financije i proračun Općine Domašinec o 2. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Domašinec za 2018. godinu- 20.07.2018