Akti - Općinsko vijeće

Odluke Općinskog vijeća iz 2015. godine

9 073 IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐ. KOM
9 074 IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽ. KOMUNAL. INFRASTRUKTURE 2014
9 075 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2014
9 076 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U ŠPORTU 2014
9 077 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 2014
9 077 Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gosp
9 078 Odluka o planu programu i načinu upoznavanja stanov
9 079 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
9 080 Izvješće o stanju zaštite od požara
9 080 Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara
9 081 Odluka o financiranju političkih stranaka 2015
9 082 Odluka o kupnji zemljišta ARHEOLOŠKI LOKALITET
9 082 Ponuda za zemljište Irena Grozdek
9 083 Odluka o izradi Strateškog razvoja Općine Domašinec
9 084 Zaključak o prihvaćanju Izvješća DVDa za 2014
9 085 Odluka o isplati za uređenje groblja Sv. Juraj
9 086 Suglasnost o pravu građenja DVD Turčišće
9 087 Odluka o NE preuzimanju udjela u JVP Čakovec
10 001 Zaključak o pristupanju Lagu Mura Drava
10 088 ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA POSL PROSTOR TURČIŠĆE
10 089 Rješenje o stručnom povjerenstvu za koncesiju dimnjačara
10 090 Rješenje o stručnom povjerenstvu za koncesiju odvoza smeća
10 091 ODLUKA O KOM POSLOVIMA NA TEMELJU UGOVORA
10 092 ODLUKA O KOM DJEL KOJE SE OBAVLJAJU KONCESIJOM
11 093 Odluka o naknadama troškova vijećnika, radnih tijela i djelatnika
11 094 Odluka o stipendijama
12 095 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 2015
12 096 IZMJENE I DOPUNE PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2015
12 097 IZMJENE I DOPUNE PROGRAM POTREBA U KULTURI 2015
12 099 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE KOM INFRAS 2015
12 100 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTREBA U SPORTU 2015
12 101 Odluka o financiranju POLITIČKIH STRANAKA 2016
12 102 PROGRAM POTREBA U KULTURI 2016
12 103 PROGRAM POTREBA U SPORTU 2016
12 104 PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2016
12 105 PROGRAM GRADNJE KOM INFRAS 2016
12 107 Odluka o Registru imovine Općine Domašinec
12 108 IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O VISINI OSNOVICE I KOEFICIJENTA ZA NAČELNIKA
12 109 IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O VISINI NAKNADE za ZAMJENIKA NAČELNIKA
12 111 Odluka o naknadama troškova vijećnika, radnih tijela