Akti - Općinsko vijeće

Odluke Općinskog vijeća iz 2014. godine

4 034 ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA Ana Krznar
4 035 ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA Ivana Jančec
4 036 Odluka o financiranju POLITIČKIH STRANAKA 2014
4 037 Odluka o prihv Izvješća o izvr Plana gospod otpadom .
4 038 PROGRAM GRADNJE KOM INFRAS 2014
4 039 PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2014
4 040 PROGRAM POTREBA U KULTURI 2014
4 041 PROGRAM POTREBA U SPORTU 2014
4 042 Odluka o upisu nerazvrstanih cesta u poslovne knjige.
4 043 ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE_ODLUKE_O_POTPREDSJEDNI.
5 045 IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐ
5 046 IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽ
5 047 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2013
5 048 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U ŠPORTU 2013
5 049 Odluka o dodjeli sredstava PURIĆ za objavu
5 050 Zaključak o prihvaćanju Izvješća DVDa za 2013
5 052 IZMJENA-DOPUNA-ODLUKE-O-VISINI-OSNOVICE-I-KOEFICIJEN.
6 054 Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Domašinec – is.
7 057 Zaključak o raskidu ugovora za zakup polj
7 058 Suglasnost za ugovore Prava služnosti JR u ul V
8 002 ANALIZA stanja zaštite i spašavanja 2014
8 061 IZMJENE PROGRAMA GRADNJE KOM INFRAS 2014
8 062 IZMJENE PROGRAMA ODRŽ KOM INFRAS ZA 2014
8 063 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2014
8 064 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U SPORTU 2014
8 065 PROGRAM GRADNJE KOM INFRAS 2015
8 066 PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2015
8 067 PROGRAM POTREBA U KULTURI 2015
8 068 PROGRAM POTREBA U SPORTU 2015
8 069 Odluka – obuhvat Poduzetničke zone Domašinec – Turči.
8 070 Odluka o izvršenju proračuna 2015
8 071 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke prijenosu zemlj za .