Akti - Općinsko vijeće

Odluke Općinskog vijeća – 2013. godina

1 ODLUKA O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA
1 ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
1 ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA Mladen Špilek
1 ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA VIJEĆA
2 001 ODLUKA O STALNIM I POVREMENIM RADNIM TIJELIMA
2 001 Prijedlog OPĆINSKOG VIJEĆA za suca porotnika Žup sud.
2 002 Odluka o Odboru za statut i Poslovnik
2 003 Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun.
2 004 Rješenje o imen Opć pov za procj štete od elem nepog.
2 005 Rješenje o imen pov za procj nekretnina Opć Domašine.
2 006 Rješenje o imen pov za prodaju i zakup nekretnina
2 007 Rješenje o imen pov za nerazvrstane ceste
2 008 Rješenje o imen pov za dodjelu stipendija
2 009 Rješenje o imenovanju savjeta potrošača jav usl
2 010 Rješenje o Socijalnom vijeću
2 011 Rješenje o imen Uprave groblja Domašinec
2 012 Rješenje o imenovanju članova Inventurne komisije
2 013 Rješenje o imen Pov za javna priznanja Opć Dom
2 014 Odluka o potpisnicima financijskih dokumenata
2 017 ODLUKA STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Općina Domašinec
2 018 Odluka o prekoračenju na poslovnom računu Općine Dom.
2 019 Izmjena Odluke o priključenju VODOVOD – Domašinec
2 020 Izmjena Odluke o financiranju POLITIČKIH STRANAKA 20.
2 021 Odluka o oslo od plać kom dopr Hrv vodama NASIP
3 001 ANALIZA stanja zaštite i spašavanja 2013
3 024 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2013
3 025 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U SPORTU 2013
3 026 IZMJENE PROGRAMA GRADNJE KOM INFRAS 2013
3 027 IZMJENE PROGRAMA ODRŽ KOM INFRAS ZA 2013
3 028 Imenovanje člana povjerenstva za polj
3 029 Odluka o izvršenju proračuna 2014
3 032 DPU Domašinec ODLUKA – odredbe
3 033 DPU Turčišće ODLUKA – odredbe