Poduzetničke zone

JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odluke o prodaji i utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće,Klasa: 944-18/12-01/02, Urbroj: 2109/4-12-01-01 od 16.03.2012. godine, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Domašinec, Općinski načelnik Općine Domašinec, raspisuje

JAVNO NADMETANJE
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

1. PREDMETOM PRODAJE je zemljište upisano u z.k.ul.br.1200 k.o. Turčišće s brojevima čestica i
početnom cijenom m2 kako slijedi:

 

JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec