GospodarstvoPoduzetničke zone

Poduzetnička zona Domašinec-Turčišće

LOKACIJA ZONE: Između naselja Domašinec i Turčišće, obuhvaća dio naselja Domašinec i dio naselja Turčišće. Nalazi se uz županijsku cestu br. 2003, pravac M. Središće – Sv. Juraj u Trnju, udaljenost do ŽC 0,00 km. Udaljenost od autoceste Goričan – Zagreb, 7 km.
POVRŠINA ZONE: 4,0087 hektara
BROJ PARCELA U ZONI: 9
Namjena proizvodne i uslužne djelatnosti
Broj slobodnih parcela: 3
Prosječna veličina parcele: prosječna veličina 3.489 m2 (parcele su veličine od 2.343 do 5.800 m2)
CIJENA PO M2 64,00 kn / m2 utvrđena odlukom Općinskog vijeća Općine Domašinec, Klasa: 021-05/2005-01/91, od 06.04.2005. godine
VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA: Visina komunalnog doprinosa za građevine u poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće je 15,00 kn / m3.* Posebnom odlukom Općinskog vijeća utvrđene su pogodnosti vezane uz broj novozaposlenih radnika u Poduzetničkoj zoni Domašinec -Turčišće (Odluka pod oznakom *)
OPREMLJENOST KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
  1. PROMETNICA – asfaltirana prometnica je izvedena
  2. ODVODNJA – izvedeno u cijeloj dužini prometnice
  3. PLINSKA MREŽA – izvedena
  4. VODOVODNA MREŽA – izvedena
  5. ELEKTRIČNA MREŽA SA TRAFOSTANICOM – izvedeno (grđ. dozvola postoji)
  6. JAVNA RASVJETA – pripreme za izgradnju u tijeku
  7. TELEFONSKA MREŽA – pripreme za izgradnju u tijeku (građ. dozvola postoji)
STANJE PPU: Izrađen PPUO općine DomašinecPoduzetnička zona je uvrštena u Prostorni plan uređenja Općine Domašinec (“Sl. glasnik Međimurske županije” br. 12/04)
STANJE DPU Izrađen detaljni plan uređenja Poduzetničke zone Domašinec – Turčišće (“Sl. glasnik Međimurske županije” br. 6/03).
VLASNIČKA STRUKTURA ZEMLJIŠTA Vlasništvo Općine Domašinec
GRAĐEVINSKA DOKUMENTACIJA Postoji (sva)
OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT Općinski načelnik, Dragutin Lisjak, tel. 863 240.

Izvod iz odluke o poticanju poduzetništva