Akti - Općinsko vijeće

PRIOPĆENJE – 15. sjednica OV Domašinec, 17.03.2011.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2010. godinu

• planirani prihodi i primici iznose 2.307.650,00 kuna, a izvršenje iznosi 2.126.818,06 kuna, odnosno 92,16 %,
• planirani rashodi i izdaci iznose 2.307.650,00 kuna, a izvršenje iznosi 2.310.665,43 kuna, odnosno 100,13 %.

1. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.990.463,66 kuna.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 136.354,40 kuna.

3. Rashodi poslovanja ostvareni su iznosu od 1.719.592,51 kuna.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 591.072,92 kuna, odnosno 99,78 %.

Usporedbom:

• prihoda na razredu 7 računskog plana u iznosu od 136.354,40 kuna i
• rashoda na razredu 4 računskog plana u iznosu od 591.072,92 kuna,

utvrđuje se da je nabavu nefinancijske imovine uloženo 454.718,52 kuna više nego što su prikupljeni prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Preuzmi priopćenje u PDF formatu